ODPOLEDNÍ KURZY PLAVÁNÍ PRO DĚTI

Jirkov

ZÁKLADNÍ KURZ 

PRO NEJMENŠÍ

PONDĚLÍ a STŘEDA
15:30 - 16:00


Kurz je určen pro děti od 3 do 5 let. Nenásilně, formou her, říkanek a básniček, se seznamujeme s vodou, učíme se foukat do vody, potápět pusu, oči a postupně celou hlavu. Učíme se splývavé polohy na hladině, skoky a základní plavecké prvky.

ZÁKLADNÍ KURZ 

4-7 LET

PONDĚLÍ a STŘEDA

16:00 - 16:45

nebo

PONDĚLÍ a STŘEDA

16:45 - 17:30


V základním kurzu se seznamujeme s vodou, učíme se postupně potápět celý obličej, nacvičujeme správné techniky dýchání. Po zvládnutí splývavých poloh na bříšku i zádech se učíme jednotlivé prvky plaveckých způsobů kraul, znak a prsa. Trénujeme orientaci pod vodou, lovení a skoky.

    ZDOKONALOVACÍ KURZ 4-7 LET

ČTVRTEK

15:30 - 17:00


Děti, které zvládnou jistě uplavat 25m přesouváme do kurzu zdokonalovacího, kde již trénujeme techniku všech plaveckých způsobů, jednotlivé prvky a následnou souhru rukou, nohou a dýchání. Trénujeme závodní skok, potápění a orientaci pod vodou.

   ZDOKONALOVACÍ KURZ 8 a více

ÚTERÝ

15:30 - 17:00


Děti, které plavání baví, mají radost z pohybu ve vodě, ale nechtějí se věnovat závodnímu plavání, jsou vítáni v tomto kurzu. Zdokonalujeme techniku všech plaveckých způsobů, učíme se překonávat větší vzdálenosti a prokládáme si trénování hrou.


 Kurzy trvají přibližně 12 týdnů za jednotnou cenu 150 Kč/lekci 

1 lekce základního kurzu pro nejmenší trvá 30 minut

1 lekce základního kurzu starších dětí trvá 45 minut

zdokonalovací kurz trvá 2 x 45 minut


Na náhradu za zameškané jednotlivé lekce není právní nárok. 


Vrácení poměrné části kurzovného lze provést pouze při absenci přesahující nepřerušeně polovinu kurzu, výhradně na základě lékařského potvrzení a to do 14 dnů po skončení kurzu, kterého se toto týká.