ODPOLEDNÍ KURZY PLAVÁNÍ PRO DĚTI

Jirkov

ZÁKLADNÍ KURZ 

PRO NEJMENŠÍ

PONDĚLÍ + STŘEDA
15:15 - 16:00


Kurz je určen pro děti od 3 do 5 let. Nenásilně, formou her, říkanek a básniček, se seznamujeme s vodou, učíme se foukat do vody, potápět pusu, oči a postupně celou hlavu. Učíme se splývavé polohy na hladině, skoky a základní plavecké prvky.

ZÁKLADNÍ KURZ 

4-7 LET

PONDĚLÍ + STŘEDA

16:00 - 16:45

nebo

PONDĚLÍ

16:45 - 17:30


V základním kurzu se seznamujeme s vodou, učíme se postupně potápět celý obličej, foukat do vody a bublat. Po zvládnutí splývavých poloh na bříšku i zádech se učíme jednotlivé prvky plaveckých způsobů kraul, znak a prsa. Trénujeme orientaci pod vodou, lovení a skoky.

ZDOKONALOVACÍ KURZ   4-7 LET

ČTVRTEK

15:15 - 16:45


Děti, které zvládnou jistě uplavat 25m přesouváme do kurzu zdokonalovacího, kde již trénujeme techniku všech plaveckých způsobů, jednotlivé prvky a následnou souhru rukou, nohou a dýchání. Trénujeme závodní skok, potápění a orientaci pod vodou.

ZDOKONALOVACÍ KURZ    8 a více

ÚTERÝ

15:30 - 17:00


Děti, které plavání baví, mají radost z pohybu ve vodě, ale nechtějí se věnovat závodnímu plavání, jsou vítáni v tomto kurzu. Zdokonalujeme techniku všech plaveckých způsobů, učíme se překonávat větší vzdálenosti a prokládáme si trénování hrou.


 Kurzy trvají přibližně 11 týdnů za jednotnou cenu 90 Kč/lekci 

1 lekce základního kurzu trvá 45 minut

zdokonalovací kurz trvá 90 minut


Na náhradu za zameškané jednotlivé lekce není právní nárok. 


Vrácení poměrné části kurzovného lze provést pouze při absenci přesahující nepřerušeně polovinu kurzu, výhradně na základě lékařského potvrzení a to do 14 dnů po skončení kurzu, kterého se toto týká.